2018 рік
Інформація про публічне використання коштів загального та спеціального фонду бюджету
I квартал 2018 рік 
02146239  Відділ освіти Куп’янської міської ради
( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )
м.Купянськ, вул.Студентська,2
( найменування міста, району, області )
Вид бюджету ТКВМБ ,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Відділ освіти Куп’янської міської ради 
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)  Надання дошкільної освіти (ДНЗ 1)
              (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього Х 1347690,68   1347690,68
Надходження коштів із загального фонду бюджету Х 1347690,68 Х 1347690,68
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: Х Х   0,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього Х 1347690,68   1347690,68
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 1347690,68   1347690,68
Заробітна плата 2111 769913,83   769913,83
Нарахування на оплату праці 2120 169144,89   169144,89
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 24835,30   24835,30
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 938,73   938,73
Продукти харчування 2230 51079,97   51079,97
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 1233,57   1233,57
Видатки на відрядження 2250 323,72   323,72
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00   -   0,00
Оплата теплопостачання 2271 276014,03   -   276014,03
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 6559,49   -   6559,49
Оплата електроенергії 2273 47206,17   -   47206,17
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00   -   0,00
Інші поточні видатки 2800 440,98   -   440,98
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0,00   0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00   0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0,00   0,00
Переглядів: 13
Дата публікації: 07:47 24.04.2018
Директор

Шевченко Людмила Олексіївна

Консультативний центр
Пошук