Робочий навчальний план на 2017/2018 навчальний рік

Робочий навчальний план

Куп’янського дошкільного навчального закладу –ясла-садок - №1комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області

на 2017/2018 навчальний рік

 

                                                                Схвалено

                                                                          педагогічною радою Куп’янського

дошкільного навчального закладу – ясла-садок - №1 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області         

                                                                протокол №1 від 31.08.2017

 

                                                                            

 

м. Куп’янськ

      2017 рік  

Пояснювальна записка до робочого навчального плану

 

    Функціонування Куп’янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок-№1 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області  у 2017/2018 навчальному році регламентується нормативно-правовими актами, зокрема: Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного  виховання дітей та молоді, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, новим Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, наказами Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 №257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу», від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»,  листа  Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 №1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», Статутом дошкільного закладу та іншими нормативними документами.

      Куп’янський дошкільний навчальний  заклад – ясла-садок - №1 є закладом комбінованого типу, бо має спеціальну групу для дітей з порушенням мови. У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний робочий тиждень. Заклад працює з 7.00 до 17.30. Навчання проводиться українською мовою. Пріоритетний напрям роботи –  фізкультурно-оздоровчий.

     Реалізація завдань Базового компонента дошкільної освіти здійснюється за чинними програмами розвитку дітей дошкільного віку, в спеціальній групі для дітей з порушеннями мови згідно відповідного програмно-методичного забезпечення (Додаток).

     Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період —з 1 червня по 31 серпня. Планування роботи під час оздоровчого періоду здійснюється відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (Листа МОНмолодьспорту від 28.05.2012 №1/9-413).

Тривалість канікул:

літні-  з 1 червня по  30 серпня, 90 календарних днів,

 осінні- з 26 жовтня по 30 жовтня, 5 календарних днів,

 зимові - з 01 січня по 10 січня, 10 календарних днів,

 весняні – з 01 квітня по 10 квітня, 10 календарних днів.

У першій половині дня рівномірно розподіляються види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

1 молодші групи - до 10 хвилин,

2 молодші групи - 15 хвилин

середні групи - 20 хвилин

старші групи – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями - 10 хвилин.

         Гурткова робота в закладі здійснюється відповідно до парціальних програм. Заняття проводяться після денного сну відповідно розкладу, в молодших групах – 15 хвилин, в середніх групах – 20 хвилин, в старших групах – 25 хвилин. (Додаток)

 

Додаток до робочого навчального

плану на 2017/2018 навчальний рік

відповідно до наказу Міністерства

освіти і науки України  від 20.04.2015 №446

 «Про затвердження гранично допустимого

навчального навантаження на дитину

у дошкільних навчальних закладах різних

типів та форми власності»

 

Кількість занять на тиждень у групах  загального розвитку

Види діяльності за освітніми лініями

 Кількість занять на тиждень за віковими группами

раннього віку
(від 1 до 3років)№1

перша молодша
(від 2 до 3 років)№2,3

друга молодша
(від 3 до 4 років)№6,7

середня
(від 4 до 5 років)№4,10

старша
(від 5 до 6 (7)років)№8,9

Ознайомлення із соціумом

1

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) *

3

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

2

3

3

3

Здоров'я та фізичний розвиток

2

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

9

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

-

3 2 ,4

3 2,3

5 1,2,4

Максимальна кількість занять на тиждень

9

10

14

15

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

1,3

1,4

3,5

5,0

8,3

*  До художньо-продуктивної діяльності можна відносити заняття з художньої літератури у середніх та старших групах 1 заняття на тиждень, розвитку мовлення у ІІ молодшій групі, інтегруватися у вищеназвані заняття в групах раннього віку та І молодшій.

1 – гурток з шахів

2 – гурток художньо-продуктивного спрямування

3 – гурток з фізичного розвитку

4 – гурток по ознайомленню з природним довкіллям

Тривалість інтегрованого заняття може збільшуватися завдяки постійній зміні різних видів діяльності на 5,10,15 хвилин відповідно у молодшій, середній, старшій групах. Інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури і музичного виховання. Щодня може проводитись одне інтегроване заняття.

Додаток до робочого навчального

плану на 2017/2018 навчальний рік

відповідно до наказу Міністерства

освіти і науки України  від 20.04.2015 №446

 «Про затвердження гранично допустимого

навчального навантаження на дитину

у дошкільних навчальних закладах різних

типів та форми власності»

 

Кількість занять на тиждень у логопедичній групі. 

Види діяльності за освітніми лініями

 Кількість занять на тиждень .

 

 

 

 

старша
(від 5 до 6 (7)років)№5

Ознайомлення із соціумом

 

 

 

 

3

Ознайомлення з природним довкіллям

 

 

 

 

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) *

 

 

 

 

5

Сенсорний розвиток

 

 

 

 

-

Логіко-математичний розвиток

 

 

 

 

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

 

 

 

 

3

Здоров'я та фізичний розвиток

 

 

 

 

3

Розвиток мовлення

Розвиток мовлення інтегрується в усі види діяльності дітей протягом дня: ігрову, трудову, навчальну

Загальна кількість занять на тиждень

 

 

 

 

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

 

 

 

 

5 1,2.4

Максимальна кількість занять на тиждень

 

 

 

 

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

 

 

 

 

8,3

*  До художньо-продуктивної діяльності можна відносити заняття з художньої літератури у  старшій групі 1 заняття на тиждень,

1 – гурток з шахів

2 – гурток художньо-продуктивного спрямування

4 – гурток по ознайомленню з природним довкіллям

В логопедичній групі для зменшення навантаження на дітей та вивільнення часу для групових  занять з вчителем-логопедом допускається збільшення інтегрованих занять протягом тижня.

 

Перелік навчальних програм

Інваріантна складова

Назва

Автор

Рік видання

Основні програми

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л.

2017

Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення

5-го року життя»

Рібцун Ю.В.

2012

Програма розвитку дітей від пренатального періоду

 до 3-х років «Оберіг»

Богуш А.М.

2014

                                

Парціальні освітні програми

Назва

Автор

Рік видання

Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3-х до 6 років  «Про себе треба знати, про себе треба дбати»

Лохвицька Л.В.

 

 

 

 

2013

Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»

Єфименко М.М.

2014

Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик»

Березіна О.М.,

Гніровська О.З.,

Линник Т.А.

2014

Методичний посібник «Петриківський первоцвіт»

В.І. Купрієнко, Н.О. Міхіна, І.Б. Корінько

2013

Програма «Народна пісенна творчість у вихованні національної свідомості дошкільників»

Грабарєва О.А.,

Кугуєнко Н.Ф.

2014

Програма національно- патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»,

О.М.Каплуновська, І.І.Кичата, Ю.М.Палець

2016

 

 

Варіативна складова

 

Назва

Автор

Рік видання

Програма і методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи «Мудрі шахи»

Семизорова В.В., Духновська О.І.,

Пащенко Л.Ю.

 

 

2015

 

 

 

Завідувач ДНЗ№1                                                                                         Л.О.Шевченко

 

Переглядів: 32
Дата публікації: 07:43 30.05.2018
Директор

Шевченко Людмила Олексіївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Консультативний центр
Пошук