Поточна діяльність | Звітування керівника | Звітування керівника за 2016/2017 навчальний рік
Звітування керівника за 2016/2017 навчальний рік

        Дитячий дошкільний навчальний заклад розташований по вулиці Червонолиманській 1 у селищі Куп'янськ-Вузловий у типовому будинку. Функціонує з 1972 року. В закладі працюють 10 груп, із них 3 групи раннього віку та 7 дошкільних. Обліковий склад дітей - 226. Групи укомплектовані згідно віковим особливостям дітей: з них дітей дошкільного віку - 162, раннього віку - 64.

Загальні показники роботи

№ п/п

Показники

Стан

1.

Мова навчання

Українська

2.

Кількість груп

10

3.

Кількість дошкільних груп

7

4.

Кількість груп раннього віку

3

5.

Загальна кількість дітей

226

6.

Кількість дітей дошкільних груп

162

7.

Кількість дітей груп раннього віку

64

8.

Кількість гуртків

4

9.

Загальна кількість працюючих

51

10.

У тому числі педагогічних працівників

21

11.

У тому числі обслуговуючого персоналу

30

12.

Кількість спортивних залів

1

13.

Кількість музичних залів

1

14.

Кількість харчоблоків

1

15.

Кількість ігрових майданчиків

10

16.

Кількість спортивних майданчиків

1

17.

Кількість майданчиків по вивченню ПДР

1

18.

Кількість тематичних приміщень (комп’ютерний клас, світлиця, відеосалон, фізкабінет)

4

 

         Педагогічний колектив складається з досвідчених кваліфікованих педагогів. Кількісний склад педагогів – 21 чоловік.

         Атестація педагогічних працівників Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок - №1 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області здійснюється згідно з законодавчо – нормативною документацією стосовно атестації педагогічних працівників. Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерств освіти і науки України від 06.10.2010 №930 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550.

       У 2016/2017 навчальному році була створена атестаційна комісія у Куп’янському дошкільному навчальному закладі – ясла-садок - №1 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області. (Наказ від 01.09.2016 №172-о «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році та створення атестаційної комісії»).

         У 2016/2017 навчальному році атестувалися 3 педагогічні працівники. (Наказ від 10.10.2016  №215-о «Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників закладу у 2016/2017 навчальному році.» ).

У 2016/2017 навчальному році було проведено 4 засідання.

Атестовано у 2016/2017 навчальному році –  3 педагогічних працівники, з них на відповідність раніше присвоєному 9 тарифному розряду – 2 педагогічних працівники, на встановлення першої кваліфікаційної категорії – 1 педагогічний працівник.

Присвоєно кваліфікаційну категорію:

«спеціаліст першої категорії» - 1.

Атестовано на відповідність раніше встановленому:

9 тарифному розряду - 2. 

Порушено клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області про атестацію 2 педагогічних працівників. Атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти Куп’янської міської ради Харківської області було атестовано - 2 педагогічних працівника на відповідність раніше встановленому педагогічному званню «Вихователь-методист».

Атестовано на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню:

«вихователь-методист» - 2.

Позачергово педагогічні працівники атестацію не проходили.

Випадків перенесення атестації не було.

Порушень вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників не було.

Апеляцію не подавали.

Атестація педагогічних працівників

Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок - №1 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області

Навчальний рік

 

Всього педпрацівників

Кількість атестованих педпрацівників

% атестованих

2011/2012

22

3

14

2012/2013

22

4

18

2013/2014

22

4

18

2014/2015

22

5

23

2015/2016

21

1

5

2016/2017

21

3

14

Висновок: щорічно спостерігається рівномірний розподіл кількості педагогів, які атестуються, вийняток складає лише 2015/2016 н.р., де кількість педагогів знизилась із-за того, що декілька педагогів продовжують навчання у вищих навчальних закладах.

         Робота нашого педагогічного колективу у 2016/2017 навчальному році була спрямована на забезпечення належної  якості освітніх послуг відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти, впровадження інноваційних освітніх технологій та методик, оптимальні умови життєдіяльності дітей. Удосконалювали профілактично-оздоровчий напрямок в роботі дошкільного закладу, комплексно використовували всі види фізичного розвитку, загартування та оздоровлення, збереження та розвиток навичок здорового способу життя.  Забезпечували наступність в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланкою освіти, більше уваги приділяли мовленнєвому і художньо-естетичному розвитку дітей.  Продовжували  залучали батьків до створення належних умов для успішної життєдіяльності та розвитку дітей у сім’ї та дошкільному навчальному закладі, заохочували їх до участі в освітньому процесі на засадах рівності, партнерства і взаємодопомоги.

          Керуючись основними положеннями Закону України «Про освіту», Державної національної програми "Освіта", виконуючи накреслений річний план на 2016/2017 навчальний рік, колектив ДНЗ протягом року намагався працювати творчо і відповідально. Згідно з цим у 2016/2017 навчальному році в ДНЗ проводилась чітка, систематична робота з метою формування у дошкільнят знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог «Базового компоненту дошкільної освіти »(нова редакція) та  програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

        Колектив творчо підходив до роботи з дітьми, використовуючи педагогічний досвід вітчизняних систем навчання і виховання дітей дошкільного віку, новинки методичної педагогічної  літератури, продовжували використовувати оригінальні методики А.Шульги, М.Зайцева, сім'ї Нікітіних, М.Єфименка, мнемотехніку, брали за основу народну педагогіку, українознавство, економічне виховання , правове виховання дошкільнят, спадщину В.О. Сухомлинського.           Наші педагоги люди творчі та ініціативні, вони обирають різноманітні засоби розвитку дітей, враховуючи вікові та індивідуальні особливості, стан здоров'я своїх вихованців.

     Так, вихователь Головань О.М. багато уваги приділяла розвитку творчих здібностей, впроваджуючи в практику методику Л.Шульги та мнемотехніку. Вихователь Чвильова Л.В. поглибленно працювала над правовим вихованням дошкільнят.

      Вихователі Сизонова Н.А., Шевченко О.В. працювали над впровадженням в практику курсу «Логіка світу». Вихователі Кочубей М.А., Прокопенко І.В., Сизонова Н.А. поглиблено працювали над впровадженням в практику економічного виховання. Вихователі Глушко Н.А., Гордієнко О.О., Чвильова Л.В., Пєнькова Т.Є., Мозгова Н.П. приділяли велику увагу екологічному вихованню. Полторацька Т.Є., Прокопенко І.В., ЧвильоваЛ.В., Пєнькова Т.Є. приділяли увагу навчанню дітей читанню за методикою Зайцева. Хоменко Л.В. у своїй роботі з фізичного виховання використовували авторську систему М.Єфименка. Її дітям цікаво на заняттях з фізкультури. З вихователями Мозговою Н.П., Волосник С.В., Ангеліною О.В., Гордієнко О.О. дітям добре і затишно, бо вони стали для малюків справжніми друзями. Ці вихователі приділяли особливу увагу сенсорному вихованню малюків, валеологічному вихованню та навчанню читанню дітей раннього віку.

      У 2016/2017 навчальному році дошкільний заклад працював над єдиною науково-методичною проблемою: «Індивідуалізація і особистісна орієнтація навчально-виховного процесу».

Шляхи реалізації:

 1. Повага до свободи і гідності кожної дитини як маленької, але повноправної людини.
 2. Створення умов для розвитку індивідуальності кожної дитини, орієнтація передусім на творчість дитини.
 3. Забезпечення атмосфери психологічного комфорту для дітей, врахування вікових, психологічних особливостей при доборі змісту, методів і засобів розвитку, навчання і виховання, гуманізація педагогічного процесу.
 4. Врахування   педагогічних   можливостей   педагога   в   розвитку   особистості   дитини.   Наявність   "вільного педагогічного простору " для прояву особистостей вихователя.

У рамках цього напрямку роботи було проведено:

 • педагогічна рада “Виховуємо особистість”;
 • тематичне вивчення стану роботи дошкільного закладу з  фізкультурно-оздоровчої роботи, економічного виховання дітей дошкільного віку, підготовці дітей до навчання у школі;
 • організація та колективний перегляд практичних занять;
 • методичні та організаційні години при завідувачі та вихователю-методисту;
 • опрацювання науково-методичної літератури з проблем діяльності;
 • ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом, узагальнений досвід роботи Головань О.М. на тему: «Використання мнемотехніки в навчально-виховному процесі».
 • взаємовідвідування та обговорення ефективності застосування методів і прийомів в роботі з дітьми;
 • розробка рекомендацій та консультацій для вихователів.

      Комплексно здійснювався підхід до вирішення річних завдань. Аналіз планування за минулий рік показав, що такі його принципи, як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану.

     Навчально-виховний процес був організований відповідно до плану роботи закладу. Плануванню річної роботи передувала система заходів, що поєднує різноманітні форми і проводиться на різних рівнях.

     Адміністрації закладу вдалося охопити контролем всі суттєві питання. Контроль був своєчасним і компетентним. Аналіз навчально-виховної діяльності проводився в повній мірі, були надані пропозиції і проведені дійові заходи щодо усунення недоліків.

Протягом навчального року адміністрацією закладу було відвідано 355 занять і режимних моментів у вихователів.

Результати наступні:

Рівень проведення

Кількість

Відсоток

Високий

182

51

Належний

135

38

Середній

38

11

     На середньому рівні проводили заняття і режимні моменти молоді спеціалісти, яких в закладі 5 чоловік.

       Основною діяльністю дошкільнят є гра, тому в ДНЗ були створені всі необхідні умови для ігрової діяльності дошкільнят відповідно до освітньої лінії «Гра дитини». Підтримувалось позитивне ставлення у дітей до різних видів гри. Педагоги сприяли розвитку рольової поведінки дітей елементарної сюжетної лінії, взаємодії з однолітками, використанню іграшок та предметів-замінників. Виховували інтерес дітей до будівельних ігор, створювали умови для виникнення ігор-драматизації, театралізованих ігор. Широко використовували дидактичні та народні ігри.

         Достатня увага приділялась знайомству дітей з навколишнім, історією України, правилами дорожнього руху і протипожежної безпеки. Проводилась робота з дітьми по валеології. Педагоги розвивали самосвідомість дитини, формували інтерес до свого життя, до близьких людей. Поглиблювали інтерес до праці дорослих, виховували любов до рідного краю, розширювали знання про Батьківщину, про людей, які прославили Україну. Підтримували і розвивали у дітей стійкий інтерес до природи, її явищ, об'єктів, заохочували спостерігати за ростом рослин, їх будовою, красою, значенням у житті людини, за тваринами, їх будовою, способами пересіваннями, харчуванням, пристосуванням. Допомагали дітям бачити красу природи, багатство її форм і барв, запахів. Все це сприяло виконанню вимог освітніх  ліній «Дитина в соціумі», « Дитина в природному довкіллі». « Дитини в світі культури».  

        Продовжували підтримувати інтерес дітей до рідної мови, привчали використовувати різноманітні способи спілкування -  словесні, мімічні, пантомімічні, розвивали інтерес та бажання дітей розповідати за власною ініціативою та за пропозицією вихователя, ділитися власними враженнями, досвідом, запам'ятовувати та переказувати казки, оповідання, вірші, розглядати і розповідати за малюнками, репродукціями творів художників. Викликали інтерес дітей до слова, його значення, збагачували і активізували словник дітей, виховували любов до книжки, культурокористування нею, бажання і уміння створювати власні книжки. Успішно виконані вимоги освітньої лінії « Мовлення дитини ».

       Здійснювали сприйняття математичного змісту в грі, в побуті, в спостереженнях та інших видах діяльності, та поступовий перехід до цілеспрямованого осмислювання та засвоєння на заняттях у спільній з ровесниками діяльності. Діти отримали знання у відповідності з вимогами освітньої лінії « Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».

       Розширювали  і поглиблювали зміст конструкторської діяльності.  Викликали інтерес до способів творення будівель і їх різновидів. Вчили виготовляти з деталей будівельного конструктора частини технічних об'єктів, самостійно вирішувати конструкторські завдання, заміняти одні деталі на інші.

         Музичний розвиток дошкільнят здійснювалось відповідно до освітньої лінії «Дитини в світі культури». Були проведені свята та розваги для дітей на високому методичному рівні. Закладали у дітей основи музичної культури, інтерес до музики і музичної діяльності, здатність переживати музичні образи і усвідомлювати емоційний зміст творів, розвивали у дітей загальну музикальність як комплекс музичних здібностей. Формували у дітей основи музичного сприйняття, різноманітні практичні виконавські навички, творчі виконавські уміння в основних видах музичної діяльності.

       Задовольняли пізнавальні потреби дітей в процесі праці, закріплювали уміння обмінюватися досвідом виконання практичних дій, ставити мету праці, планувати і організовувати гру-працю, використовувати обладнання за призначенням, застосовувати безпечні прийоми роботи, додержуватися правил особистої гігієни, економно використовувати матеріали, бережливо ставитися до іграшок, підтримувати порядок на робочому місці, погоджувати трудові дії.

      Проводилась достатня робота з обдарованими дітьми. Звертали увагу на здібності дітей та їх нахили під час проведення занять, свят, гурткової роботи. Діти з нахилами до співів та акторськими здібностями брали участь у роботі гуртків "Чарівний світ театру", "Як стати зіркою?" та "Музичний оркестр". Також проводилась робота з дітьми “групи ризику”.

        Харчування в закладі організоване різноманітне. Протягом тижня блюда не повторюються. Норми харчування виконуються у відповідності з фінансуванням, здійснюється належний контроль за організацією харчування з боку адміністрації.

     У закладі оснащений медичний кабінет відповідно до нормативних вимог. За 2016/2017 навчальний рік суттєвих зауважень з боку Держпродспоживслужби та інших перевіряючих органів у закладі не було.

          Багато уваги приділялось охороні життя і зміцненню здоров'я дітей. Досягнуті позитивні зміни в проведенні роботи з фізичного виховання. Основною формою роботи з фізичного виховання є заняття під час яких найбільш оптимально вирішуються питання оволодіння руховими навичками, елементами спортивних ігор, технічними прийомами необхідними для проведення спортивного характеру, розваг, естафет і розвитку рухових якостей. Постійно в заняттях з фізичного виховання інструктором з фізичної культури Хоменко Л.В. включались фізичні вправи на розвиток сили, гнучкості, витривалості. Підвищенню рівню роботи сприяли включення нових методик, технологій, підходів до організацій фізичного виховання: деяких елементів методики М.Єфименка, дихальної гімнастики, психогімнастики, вправ хатха-йога. Належне місце в забезпеченні рухової активності дітей посіли прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дали хороший загартовуючий ефект. Вихованці всіх груп засвоюють програмові вимоги відповідно віку, володіють всіма видами основних рухів, виконують різні види ходьби, бігу.

        Навчити цінувати своє здоров’я  і життя – одне з основних завдань сьогодення. Педколектив приділяє належну увагу формування у дітей з раннього дитинства валеологічного світогляду. Цей напрямок роботи теж приніс свої результати. За цей рік в закладі  не було жодного випадоку травмування під час навчально-виховного процесу.

      Систематизувалась робота по загартування. У групах № 1, 2, 3 проводилось сольове загартування, артотерапія і дихальна гімнастика, у групах № 6, 7, 4, 10 - метод контрастних ван, аромотерапія, дихальна гімнастика, точковий масаж, ходіння по вологій сольовій доріжці. У групах №5, 8, 9 - контрастне обливання стоп ніг, аромотерапія, дихальна гімнастика, точковий масаж, ходіння по вологій сольовій доріжці. Для профілактики ГРЗ в усіх дошкільних групах проводилось полоскання ротової порожнини морською сіллю, настоями лікарських трав, дихання фітокундами. Вся ця робота дала можливість підвищити відвідуваність закладу дітьми.

       Результати аналізу відвідуваності дітей свідчать про те, що відвідуваність в закладі була на належному рівні, індекс здоров’я досить високий, що свідчить про те, що діти не відвідували заклад по домашній причині. Тому необхідно покращити роботу з батьками щодо зведення до мінімуму випадків невідвідування дітьми закладу без поважної причини. 

        Приділялась достатня увага соціальному захисту вихованців дошкільного закладу. Ефективно працювала громадський інспектор з охорони дитинства Кочубей М.А. Успішно проведена адміністративно-господарська та організаційно-педагогічна робота.

    За минулий рік в мікрорайоні, який закріплений за дошкільним закладом було 363 дитини від 0 до 6 років. Дошкільною освітою охоплено:

Вік дітей

Кількість дітей

Кількість неохоплених

дітей

Відсоток охоплення

2-й рік життя

59

58

1%

3-й рік життя

63

32

49%

4-й рік життя

56

5

91%

5-й рік життя

62

6

90%

6-й рік життя

20

0

100%

      Усі діти шестирічного віку, які не відвідують дошкільний заклад були охоплені дошкільною освітою. З ними працювали вихователі дошкільного закладу, проводились з ними індивідуальні заняття, надавали консультації батькам, працював  консультаційний пункт, соціально-педагогічний патронат та робота з дітьми 5-річного віку, які не відвідують дошкільний заклад, проводилась на належному рівні.

        Методична робота в закладі проведена ефективно. На високому рівні проведені методичні об’єднання для вихователів старших та 2 молодших груп міста. Добре працювала творча група. Змістовно пройшли педагогічні ради, проведені колективні перегляди. Проводились консультації з вихователями, педагогічні читання, ділові ігри. У цьому навчальному році на високому рівні проведено семінар для завідувачів міста та показовий день Тижня безпеки дитини для посадових осіб з питань цивільного захисту області.

     На достатньому рівні проводилась робота по наступності в роботі дошкільного закладу  та  початкової  школи,   робота  з   батьками   й  дітьми,   які   не   відвідують дошкільного закладу,  проводилась роз'яснювальна робота та підготовка дітей до школи. Були проведені екскурсії до шкільної бібліотеки, на свята першого і останнього дзвоника, проведені спільно з учнями початкової школи виставка дитячої творчості, музичне свято, проведена педрада з учителями початкової школи, також концерт для батьків.

     На достатньому рівні проводилась робота з батьками. Вихователі старанно готувалися до батьківських зборів, намагалися провести їх цікаво, нетрадиційно. Проводили консультації для батьків, залучали їх до відвідування дошкільного закладу в День відкритих дверей, на свята, до організації гурткової роботи з дітьми. Разом з батьками розв'язували проблеми групи, дошкільного закладу на засіданнях піклувальної ради, загальних зборах батьків, засіданнях батьківського комітету.

       Усі працівники дошкільного закладу ознайомленні з правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями, колективним договором. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки та пожежної безпеки, проводиться перевірка знань з питань охорони праці, інструктажі на робочому місці, проводяться бесіди з педагогічним та обслуговуючим персоналом щодо запобігання виробничого та невиробничого травматизму. Питання охорони праці регулярно висвітлюються на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах.

      В минулому навчальному році проведена достатня робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Проведені ремонтні роботи в групах та службових приміщеннях, придбані меблі для груп та сюжетно-рольові ігри, замінені вікна на енергозберігаючі.

     Завдання, які були поставлені на 2016/2017 навчальному році нашим колективом в основному виконані, але слід ще більше уваги приділити мовленнєвому, економічному, патріотичному вихованню дітей дошкільного віку та закріплення навиків здорового способу життя. Пріоритетним напрямом роботи закладу вважати фізкультурно-оздоровчий.

Кількість витрачених коштів на підготовку закладу до нового навчального року – 459016 грн.

     в тому числі:

- загального фонду – 324489 грн.

- спеціального фонду – 134527 грн.                  

 Вказати:

      - які конкретно виконані основні види робіт (зазначити обсяги, вартість):    

1. Ремонт групових і службових приміщень – 24491 грн.

2. Ремонт сантехнічного обладнання по групам і службовим приміщенням – 9226 грн. 

3. Ремонт холодного водопостачання на харчоблоці – 1131 грн.     

4. Ремонт і чистка водонагрівачів – 855 грн.   

5. Ремонт і пофарбування обладнання – 2862 грн.                             

6. Ремонт системи опалення – 2460 грн.                                                                                

7. Переоконтовка пожежних рукавів – 280 грн.         

8. Канцтовари та обслуговування оргтехніки – 1247 грн.

9.Ремонт покрівлі -  300 000 грн.

10. Замір опору ізоляції, перевірка системи блискавичного захисту, перезарядка вогнегасників -  2086 грн.

11. Оновлення обладнання на території закладу -  5835грн.

12. Ремонт каналізаційної системи (безкоштовно).

13. Ремонт і пофарбування пожежних сходів (безкоштовно)                                              

    - що вжито для зміцнення матеріально-технічної бази (зазначити вартість):

Придбано:     1. Меблі – 29478 грн.

2. М’який інвентар – 12638грн.

3. Посуд – 2534грн.                                                                                               

4. Підписка періодичних видань та придбання методичної літератури – 3977           грн.  

5. Миючі засоби і деззасоби – 28483 грн.

6. Жалюзі  – 12200 грн.

7. Водонагрівачі (3 шт.) – 5620 грн.

8. Телевізор (1шт.) – 2950 грн.

9.  Акустична колонка (2 шт) – 675 грн.

10. Світильники (8 шт) – 4938 грн.

11. Декоративний паркан (ясельні групи) – 5050 грн.

        Усі кошти були зібрані батьківським комітетом, розподілом їх і витрачання контролювалось господарчою комісією батьківського комітету, враховуючи потреби дошкільного закладу. Усі документи щодо витрат батьківських коштів є в наявності.

      Комплексно здійснювався підхід до вирішення річних завдань. Аналіз планування за минулий рік показав, що такі його принципи, як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану.

        Навчально-виховний процес був організований відповідно до плану роботи закладу. Плануванню річної роботи передувала система заходів, що поєднує різноманітні форми і проводиться на різних рівнях.

        Адміністрації закладу вдалося охопити контролем всі суттєві питання. Контроль був своєчасним і компетентним. Аналіз навчально-виховної діяльності проводився в повній мірі, були надані пропозиції і проведені дійові заходи щодо усунення недоліків. Для формування конкурентноспроможного навчального закладу необхідно, щоб кожен працівник усвідомив, що від його професійного рівня залежить якість надання освітніх послуг, а отже і імідж навчального закладу. Тому заклад поповнився молодими спеціалістами, педагогічні працівники продовжували підвищувати свій освітній рівень – за минулий навчальний рік 2 педагоги отримали дипломи бакалаврів, 1 диплом про вищу освіту. 6 працівників продовжують навчання у вищих навчальних закладах.

      Харчування в закладі організоване різноманітне. Протягом тижня блюда не повторюються. Норми харчування виконуються у відповідності з фінансуванням, здійснюється належний контроль за організацією харчування з боку адміністрації та Куп’янського районного Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

        Приділялась достатня увага соціальному захисту вихованців дошкільного закладу. У закладі в минулому навчальному році дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування не було. Діти з багатодітних сімей отримували знижки за харчування дітей в закладі, а  діти з малозабезпечених сімей та діти, батьки яких є учасниками антитерористичної операції отримували безкоштовне харчування.

      Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності пед.колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання дошкільних навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу ДНЗ з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації. Наказом по закладу призначені відповідальні за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі.  Відпрацьована  програма вступного інструктажу.

     Дошкільний навчальний заклад тісно спрацював з батьківською громадою закладу та батьківським комітетом, активно залучав його до управління дошкільним закладом, успішно співпрацював з громадськими організаціями.

    На прийом до керівника за навчальний рік зверталося 3 чоловіки, з питань влаштування дітей до дошкільного закладу, скарг не було. Керівник позитивно реагує на зауваження і пропозиції батьківського комітету, представників громади та органів громадського самоврядування.

    Як і раніше, пріоритетним завданням дошкільного закладу залишається якість освіти: збереження здоров’я кожної дитини та її гармонійний розвиток, застосовуючи для цього здоров’язберігаючі технології  в усіх напрямках освітньої діяльності.

 

Переглядів: 120
Дата публікації: 09:16 18.08.2017
Директор

Шевченко Людмила Олексіївна

Консультативний центр
Пошук