2017 рік

 

Інформація про публічне використання коштів загального та спеціального фонду бюджету
2017 рік 
02146239  Відділ освіти Куп’янської міської ради
( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )
м.Купянськ, вул.Студентська,2
( найменування міста, району, області )
Вид бюджету ТКВМБ ,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Відділ освіти Куп’янської міської ради ,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)  ДНЗ 1
              (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього Х 3946801,74 284480,13 4231281,87
Надходження коштів із загального фонду бюджету Х 3946801,74 Х 3946801,74
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: Х Х 284480,13 284480,13
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього Х 3946801,74 284480,13 4231281,87
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 3946801,74   3946801,74
Заробітна плата 2111 2505762,42   2505762,42
Нарахування на оплату праці 2120 556044,93   556044,93
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 34495,14   34495,14
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 2914,39   2914,39
Продукти харчування 2230 242471,61   242471,61
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 7847,26   7847,26
Видатки на відрядження 2250 690,00   690,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00   -   0,00
Оплата теплопостачання 2271 396062,44   -   396062,44
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 24551,78   -   24551,78
Оплата електроенергії 2273 174138,78   -   174138,78
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 450,00   -   450,00
Інші поточні видатки 2800 1372,99   -   1372,99
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0,00 284480,13 284480,13
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 11885,00 11885,00
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0,00 272595,13 272595,13
Переглядів: 79
Дата публікації: 15:54 30.11.2017
Директор

Шевченко Людмила Олексіївна

Консультативний центр
Пошук