2017 рік

Інформація про публічне використання коштів загального та спеціального фонду бюджету

2017 рік

02146239  Відділ освіти Куп’янської міської ради

( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )

м.Купянськ, вул.Студентська,2

( найменування міста, району, області )

Вид бюджету

ТКВМБ ,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

10 Відділ освіти Куп’янської міської ради ,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

 ДНЗ 1

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

Х

2945040,76

462417,03

3407457,79

Надходження коштів із загального фонду бюджету

Х

2945040,76

Х

2945040,76

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

Х

Х

462417,03

462417,03

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

Х

2945040,76

462417,03

3407457,79

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

2000

2945040,76

 

2945040,76

Заробітна плата

2111

2074960,51

 

2074960,51

Нарахування на оплату праці

2120

460929,13

 

460929,13

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

23123,50

 

23123,50

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

2914,39

 

2914,39

Продукти харчування

2230

179589,78

 

179589,78

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

6514,36

 

6514,36

Видатки на відрядження

2250

846,65

 

846,65

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

0,00

  - 

0,00

Оплата теплопостачання

2271

41482,32

  - 

41482,32

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

20613,09

  - 

20613,09

Оплата електроенергії

2273

132244,04

  - 

132244,04

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

450,00

  - 

450,00

Інші поточні видатки

2800

1372,99

  - 

1372,99

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

3000

0,00

462417,03

462417,03

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0,00

462417,03

462417,03

Дата публікації: 15:54 30.11.2017
Завідувач

Шевченко Людмила Олексіївна

Консультативний центр
Пошук