2017 рік

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОШТОРИС (зі змінами)
на 2017 рік

23327258  Купянський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №1 комбінованого типу Купянської міської ради Харківської області

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)

м.Купянськ, Харківської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  10  Орган* з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    1011010  Дошкільна освіта)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

3 973 484,00

735 585,00

4 709 069,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

3 973 484,00

х

3 973 484,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

-

735 585,00

735 585,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

292 228,00

292 228,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

Х

289 736,00

289 736,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

Х

-

-

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

Х

-

-

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

Х

2 492,00

2 492,00

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

156 475,00

156 475,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

Х

156 475,00

156 475,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

Х

-

-

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

25020300

Х

-

-

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

25020400

Х

-

-

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

інші надходження, у тому числі:

 

х

286 882,00

286 882,00

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

-

-

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)

 

х

-

-

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

х

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

3 973 484,00

735 585,00

4 709 069,00

Поточні видатки

2000

3 973 484,00

448 703,00

4 422 187,00

Оплата праці

2110

2 520 753,00

-

2 520 753,00

Заробітна плата

2111

2 520 753,00

-

2 520 753,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

 

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

558 775,00

-

558 775,00

Використання товарів і послуг

2200

892 583,00

448 703,00

1 341 286,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

34 495,00

157 468,00

191 963,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

2 914,00

-

2 914,00

Продукти харчування

2230

250 428,00

289 736,00

540 164,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

7 848,00

1 499,00

9 347,00

Видатки на відрядження

2250

690,00

-

690,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

595 758,00

-

595 758,00

Оплата теплопостачання

2271

396 063,00

-

396 063,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

25 556,00

-

25 556,00

Оплата електроенергії

2273

174 139,00

-

174 139,00

Оплата природного газу

2274

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

450,00

-

450,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

450,00

-

450,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти

2600

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

Стипендії

2720

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

1 373,00

 

1 373,00

Капітальні видатки

3000

-

286 882,00

286 882,00

Придбання основного капіталу

3100

-

286 882,00

286 882,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

14 286,00

14 286,00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

-

272 596,00

272 596,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

272 596,00

272 596,00

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110

-

-

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки

9000

-

-

-

 

 

Переглядів: 63
Дата публікації: 14:18 04.12.2017
Директор

Шевченко Людмила Олексіївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Консультативний центр
Пошук