Номенклатура справ

Куп'янський дошкільний навчальний заклад – ясла-садок – № 1 комбінованого типу

Куп'янської міської ради Харківської області


                    

                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                            Завідувач Куп’янського дошкільного

                                                                                            навчального закладу - ясла-садок – № 1

                                                                                            комбінованого типу

                                                                                            Куп’янської міської ради

                                                                                            Харківської області

                                                                                            _______________ Л.О. Шевченко

                                                                                           "___"_________ 2014 року
              
Номенклатура справ

____________№______                 

на 2014 рік

 

Індекс справи

Заголовок справи

 (тому, частини)

Кількість

справ

(томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

 

1

2

3

4

5

- Організація системи  управління дошкільним закладом

01-01

Закони України, постанови, та інші акти Верховної Ради України, укази, розпорядження Президента України, постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України (копії)

 

Доки не мине потреба

 

01-02

Урядові та галузеві документи (укази, постанови, доручення, накази, інструкції, рішення колегії, вказівки Міністерства освіти України тощо) про дошкільну освіту  (копії)

 

Доки не мине потреба

 

01-03

 

 

Доручення нарад керівників загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів, колегій при відділі  освіти (копії)

 

Доки не мине потреба

 

01-04

Державні, регіональні, міські програми розвитку освітньої галузі (копії).

 

Доки не мине потреба

 

01-05

Накази начальника відділу освіти Куп’янської міської ради з основної діяльності (копії)

 

Доки не мине потреба

 

01-06

Накази завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області з основної діяльності

 

До ліквідації організації,

ст. 16-а

 

*Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884.

 

1

2

3

4

5

01-07

Накази завідувача Куп'янського дошкільного  навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області з адміністративно-господарських питань.

 

5 р.,

ст. 16-в

 

01-08

Протоколи  засідання педагогічної ради Куп'янського дошкільного навчального закладу –  ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

10 р.,

ст. 14-а

 

 

 

 

01-09

Протоколи  загальних зборів працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

До

ліквідації

організації,

ст.12-а

 

01-10

Протоколи оперативних нарад при завідувачу Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області та документи (інформації, звіти) до них

 

5 р.,

ст. 13

 

01-11

Протоколи  загальних батьківських зборів і засідань батьківського комітету Куп'янського дошкільного навчального закладу –  ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

Доки не мине потреба ст.15

 

01-12

Протоколи виробничих нарад   Куп'янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок –  №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

Доки не мине потреба ст.15

 

01-13

Установчі документи (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організації України (ЄДРПОУ) тощо) Куп'янського дошкільного навчального закладу –  ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації1 ст. 30

Надіслані

до відома

1 р. після

заміни

новими

01-14

Статут Куп'янського дошкільного навчального закладу –  ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації, ст. 28а

 

01-15

Річний план роботи Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок №1 комбіно-ваного типу Куп'янської міської ради Харківської області на навчальний рік та оздоровчий період

 

5 р.

ст.157а

 

01-16

Місячні плани роботи Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

Доки не мине потреба

ст.162

 

01-17

Плани роботи спеціалістів та фахівців

Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

1 р.,

ст.161

 

01-18

Звіт завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області з основних питань діяльності

 

5 р.,

ст. 303

 

 

1

2

3

4

5

01-19

Концепція розвитку, перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації,

 ст. 149

 

01-20

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації,

ст. 395-а

 

01-21

Правила внутрішнього трудового  розпорядку Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

 

1 рік 1

ст.397

1 Після заміни новими

01-22

Документи (накази, протоколи, інформації, програми, акти, висновки, свідоцтва, довідки) державної атестації Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

До

ліквідації

організації,

ст. 48

 

01-23

Документи  (акти, довідки, приписи, пропозиції, протоколи експертизи тощо) перевірок та інспектування Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок –  №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області вищими організаціями, установами та службами

 

10 р.,

ст. 76-а

 

01-24

Документи (інструктивні вказівки) щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

 

5 р.,

ст. 88

 

 

01-25

Документи (заяви, інструктивні вказівки) щодо виконання Закону України «Про захист персональних даних»

 

 

5 р.,

ст. 88    

 

 

01-26

Документи  (положення, протоколи, довідки)  щодо проведення огляду-конкурсу готовності Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області з основної діяльності до нового навчального року

 

5 р.,

ст. 77

 

01-26

Довідки, доповідні записки про стан навчально-виховної і методичної роботи та заходи щодо її вдосконалення в Куп'янському дошкільному нав-чальному закладі - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р.

ст. 624

 

01-27

Акт прийому-передачі справ, складений при зміні завідувача Куп'янського дошкільного навчально-го закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області (з усіма додатками)

 

До

ліквідації

організації,

ст. 45-а

 

1

2

3

4

5

01-28

Діловий щоденник контролю завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р. 

ст 122

 

01-29

Діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу вихователя-методиста Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р. 

ст. 122

 

01-30

Контрольно - візитаційна книга Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

З р . 1

1 Після

закінчення

книги

Строк зберігання

встановлено

на засіданні

ЕПК

Держархіву

Харківської

області

(протокол від

23.02.2012 №2)

01-31

Книга реєстрації протоколів засідання педагогічної ради Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

До

ліквідації

організації,

ст.121а

 

01-32

Книга реєстрації наказів завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок–  №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області з адміністративно-господарських питань.

 

До

ліквідації

організації,

ст.121а

 

01-33

Книга реєстрації протоколів  загальних зборів працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації

організації,

ст. 121-а

 

01-34

Книга реєстрації протоколів  загальних батьківських зборів і засідань батьківського комітету Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

До

ліквідації

організації,

ст.121-а

 

01-35

Книга реєстрації протоколів виробничих нарад

 

3 р.

ст.122

 

 

01-36

Книга обліку особового складу працівників

 

75 р.

ст.525б

 

 

01-37

Книга реєстрації наказів з основної  діяльності Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

 

До ліквідації

організації,

ст. 121-а

 

01-38

Журнал реєстрації вхідних документів

 

3 р.

ст.122

 

1

2

3

4

5

01-39

Журнал реєстрації вихідних документів

 

3 р.

ст.122

 

01-40

Журнал реєстрації особистого прийому громадян завідувачем Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

З р.,

ст. 125

 

01-41

Журнал реєстрації телефонограм

 

1 р.

ст.126

 

01-42

Журнал  відбитків печаток і штампів

 

До ліквідації закладу

ст.1033

 

01-43

Журнал реєстрації пропозицій, заяв та скарг громадян

 

5 р.

ст.124

 

01-44

 

 

 

Журнал реєстрації електронної пошти

 

 

1 р.

ст.126

 

01-45

Витяг з номенклатури справ

 

3 р .1,

ст. 112-в

1 Після

заміни

новими

та за умови

передавання

справ до

архівного

підрозділу

організації

 

1

2

3

4

5

02. Організація системи дошкільної освіти.

02.1 - Документи щодо забезпечення гарантованого права на дошкільну освіту

02.1-01

Накази завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області  щодо руху дітей

 

5 р.

після переведення дітей до школи

Строк зберігання

встановлено

на засіданні

ЕПК

Держархіву

Харківської

області

(протокол від

20.04.2011 №3)

02.1-02

Робочий навчальний план Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області на навчальний рік

 

До заміни новим ст.552б

 

02.1-03

Річний статистичний звіт за формою 85-К Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області на навчальний рік

 

До ліквідації закладу

 ст.302-б

 

02.1-04

Мережа, перспективна мережа Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

Доки не

мене

потреба,

ст.33-б

 

02.1-05

Документи (копії свідоцтв про народження, направлення, заяви), що подаються при прийманні дітей до Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р.

ст.491

 

 

02.1-06

Документи (інформації, довідки, розпорядження)   щодо виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»

 

5 р.

ст. 88

 

02.1-07

Розклад занять в Куп'янському дошкільному навчальному закладі - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

1 р.

ст.586

 

02.1-08

Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

5 р.

ст.590

 

02.1-09

Витяг з номенклатури справ

 

3 р .1,

ст. 112-в

1 Після

заміни

новими

та за умови

передавання

справ до

архівного

підрозділу

організації

1

2

3

4

5

02.2 – Документи з питань навчально-виховної роботи

02.2-01

Правила, положення, інструкції, методичні вказівки та рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу в Куп'янському дошкільному навчальному закладі - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

До зміни новими, ст.20-б

 

02.2-02

Індивідуальні плани навчально-виховної роботи педагогічних працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р.

ст.557

 

02.2-03

Звіти та документи (довідки, картки тощо) до них щодо проведення моніторингових досліджень якості освіти та результатів досягнень дітей

 

5 р.

ст. 303

 

02.2-04

Документи (довідки, інформації, звіти) про стан викладання, виконання навчальних планів та програм із навчальних предметів робочого навчального плану

 

5 р.

Строк

зберігання

встановлено

на засіданні

ЕПК

Державного архіву Харківської області від 16.03.2011 №2)

02.2-05

Документи (заяви, копії особистих документів, відомості тощо ) про дітей та їхніх батьків

 

3 р.

ст.491

 

02.2-06

Списки дітей від народження до 6-ти років, згідно з територією обслуговування

 

5 р.

після заміни новими

Строк

зберігання

встановлено

на засіданні

ЕПК

Державного архіву Харківської області від 16.03.2011

№2)

02.2-07

Журнал реєстрації прибуття (вибуття) дітей  у Куп'янському дошкільному навчальному закладі - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

5 р.

після переведен-ня дітей до школи

Строк зберігання

встановлено

на засіданні

ЕПК

Держархіву

Харківської

області

(протокол від

20.04.2011 №3)

02.2-08

Витяг з номенклатури справ

 

3 р .1,

ст. 112-в

1 Після

заміни

новими

та за умови

передавання

справ до

архівного

підрозділу

організації

1

2

3

4

5

02.3 – Документи з питань охорони та соціального захисту дитинства

02.3-01

Нормативно-правові акти з питань охорони дитинства, соціального захисту дітей (копії)

 

Доки не мине потреба

 

02.3-02

Статистичні звіти (інформації, довідки) з питань

соціального захисту дітей пільгових категорій

 

5 р.

ст. 303

 

02.3-03

Соціальний паспорт Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

До заміни новим

Строк зберігання

встановлено

на засіданні

ЕПК

Держархіву

Харківської

області

(протокол від

16.03.2011 №2)

02.3-04

Акти обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей пільгового контингенту

 

До заміни новими

Строк зберігання

встановлено

на засіданні

ЕПК

Держархіву

Харківської

області

(протокол від

23.02.2012 №2)

02.3-05

Листування з відділом освіти, службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї і молоді Куп’янської міської ради з питань захисту прав дітей

 

5 р.

ст. 22

 

02.3-06

Витяг з номенклатури справ

 

3 р .1,

ст. 112-в

1Після

заміни

новими

та за умови

передавання

справ до

архівного

підрозділу

організації

 

1

2

3

4

5

 

02.4 – Документи з питань роботи щодо запобігання всім видам дитячого

травматизму

02.4-01

Нормативно-правові акти з безпеки життєдіяльності та запобігання всім видам дитячого травматизму (копії)

 

Доки не мине потреба

 

02.4-02

Документи (журнали, акти, відомості, звіти тощо) розслідування нещасних випадків з дітьми Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

45 р.1

ст. 453

1Пов’язані із значними матеріальни-

ми збитками та людськими жертвами – 75 р.

02.4-03

Витяг з номенклатури справ

 

3 р .1,

ст. 112-в

1Після

заміни

новими

та за умови

передавання

справ до

архівного

підрозділу

організації

 

1

2

3

4

5

03 -  Документи з питань роботи з кадрами та громадськістю

03-01

Накази завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області  з кадрових питань (про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення, атестація, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток за власний рахунок)

 

 

75 р.

ст.16-б

 

03-02

Накази завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області про надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням

 

 

5 р.

ст.16-б

 

03-03

Протоколи засідань атестаційної комісії Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок –  №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

5 р.

ст.636

 

03-04

Посадові та робочі інструкції працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

5 р.1

ст.43

1 Після заміни новими

03-05

Річні статистичні звіти з кадрових питань Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок –  №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

 

До ліквідації організації

ст. 302-б

 

03-06

Звіти і відомості про проведення атестації і встановлення кваліфікації

 

 

5 р.

ст.638

 

03-07

Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії та витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, характеристики, листки з обліку кадрів тощо) працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок –  №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

75 р.1

ст.493-в

1 Після звільнення

03-08

Документи (атестаційні анкети, висновки, характеристики педагогічних працівників, протоколи засідань атестаційної комісії, копії наказів, плани-графіки, листування тощо) Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області про проведення атестації

 

 

75 р.1, 2,

ст.637

1Зберігають

ся в

особових

справах

2 Ті, що не

увійшли до

особових

справ, - 5 р.

03-09

Документи (подання, характеристики, звіти) про подання на нагородження працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області державними відомчими, регіональними нагородами

 

75 р.

ст.654-б

 

1

2

3

4

5

03-10

Документи (заяви, індивідуальні плани, звіти, біографічні довідки) Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області щодо роботи з кадровим резервом

 

5 р.

ст.525-е

 

03-11

Документи (заяви, довідки) до наказів з кадрових питань, що не увійшли до складу особових справ

 

3 р.

ст. 491

 

03-12

Трудові книжки працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу-ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

До запитання, не затребу-вані -

не менше

50  р.

ст.508

 

03-13

Списки військовозобов’язаних працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

1 р.

ст.669

 

03-14

Графік надання щорічних відпусток працівникам Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р.

ст.515

 

03-15

Графіки робочого часу працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок –№1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р.,

ст. 391

1 Після заміни новими

03-16

Листування про підвищення кваліфікації та курсову перепідготовку педагогічних кадрів

 

5 р.

ст. 618

 

03-17

Листування з Куп’янським міськрайонним центром зайнятості населення з кадрових питань

 

 

3 р.

ст.522

 

03-18

Книга обліку особових справ працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок –  №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

75 р.

ст. 528

 

03-19

Журнал реєстрації наказів завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок –  №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області з кадрових питань

 

75 р.

ст.121-б

 

03-20

Журнал реєстрації наказів завідувача Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області про надання відпусток

 

5р.

ст.121-б

 

03-21

Журнал обліку видачі трудових книжок і вкладишів до них працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

 

50 р.

ст.530-а

 

03-22

Журнал обліку робочого часу працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок –  №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

 

5 р.

ст.630

 

1

2

3

4

5

03-23

Витяг з номенклатури справ

 

3 р .1,

ст. 112-в

1Після

заміни

новими

та за умови

передавання

справ до

архівного

підрозділу

організації

 

 

1

2

3

4

5

04 – Документи з питань методичної роботи

04-01

Нормативно-правові акти щодо організації науково-методичної роботи (копії)

 

 

Доки не мине потреба

 

 

04-02

Річний план роботи вчителя-логопеда Куп'янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р.

ст.557

 

04-03

План роботи вихователя-методиста Куп'янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р.

ст.557

 

04-04

Перспективний план подолання мовних вад дітей Куп'янського дошкільного навчального закладу - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

 

3 р.

ст.556

 

04-05

Звіти та документи (заходи, інформації, плани, розробки тощо) щодо організації методичної роботи в Куп’янському навчальному закладі –  ясла-садок –№1 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області 

 

5 р.

ст. 303

 

04-06

Звіти про роботу вчителя-логопеда Куп’янського дошкільного навчального закладу ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області 

 

 

5 р.

ст.560

 

04-07

Документи ( положення, презентації, конспекти, досвід) щодо організації та проведення конкурсу «Вихователь року»

 

 

5 р.

ст. 64-б

 

04-08

Індивідуальна картка розвитку дитини

 

 

5 р.

ст.722-а

 

 

04-09

Картки мовного розвитку кожної дитини

 

5 р.

ст.722-а

 

 

04-10

Книга проведення консультацій вихователя-методиста Куп'янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області 

 

 

1 р.

ст.634

 

04-11

Розклад логопедичних занять, графік роботи вчителя-логопеда Куп'янського дошкільного навчального закладу –  ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

1 р.

ст.586

 

04-12

Журнал обліку відвідування дітьми логопедичної групи Куп'янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

 

5 р.

ст.590

 

1

2

3

4

5

04-13

Журнал обліку дітей із зазначенням діагнозу

 

3 р.

після закінчення журналу

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 20.04.2011 №3)

04-14

Журнал обліку отримання і видачі навчальних програм і методичних посібників

 

3 р.

після закінчення журналу

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 27.10.2010 №9)

04-15

Журнал реєстрації рішень психолого-медико-педагогічних комісій Куп'янського дошкільного навчального закладу –  ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р.

ст. 122

 

04-16

Журнал обліку консультацій вчителя-логопеда

 

1 р.

ст.634

 

04-17

Витяг з номенклатури справ

 

3 р .1,

ст. 112-в

1Після

заміни

новими

та за умови

передавання

справ до

архівного

підрозділу

організації

 

1

2

3

4

5

05 – Документи з питань організації цивільного захисту

05-01

Закони, постанови та інші нормативно-правові акти з питань організації та здійснення заходів цивільного захисту (копії)

 

Доки не мине потреба

 

05-02

Звіти  та документи (довідки, акти, інформації тощо) до них щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту в Куп’янському навчальному закладі –  ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області

 

5 р.

ст. 1192

 

05-03

Журнали обліку, списки формувань цивільної оборони

 

1 р.1

ст. 1199

1Після заміни новими

05-04

Витяг з номенклатури справ

 

3 р.1

ст. 112-в

1Після

заміни

новими

та за умови

передавання

справ до

архівного

підрозділу

організації

 

1

2

3

4

5

06 -  Документи з питань медичного обслуговування та організації харчування дітей

06-01

План роботи сестер медичних Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

1 р.

ст.161

 

06-02

Документи (журнали, листи) з питань організації харчування дітей у закладі

 

5 р.

 

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 16.03.2011 № 2)

06-03

Документи   (акти, довідки, інформації тощо) щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму в Куп'янському дошкільному навчальному закладі - ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

5 р.

ст. 434

 

06-04

Медична карта дитини (ф.026/о)

 

5 р.

ст.722-а

 

06-05

Медичні книжки працівників

 

5 р.

ст.721-б

 

06-06

Лист здоров’я вихованців

 

5 р.

ст.722-а

 

06-07

Контрольна карта диспансерного нагляду  (ф.030/о)

 

5 р.1

ст. 721-в

1Після зняття з диспансерного обліку

06-08

Журнал обліку проходження медогляду працівниками Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р.

ст.707

 

06-09

Журнал обліку профілактичних щеплень

 

3 р.

ст.745

 

06-10

Журнал медичних відведень по профілактичним щепленням

 

3 р.

ст.745

 

06-11

Журнал обліку інфекційних захворювань

 

3 р.

ст.745

 

06-12

Журнал огляду дітей на педикульоз

 

3 р.

ст.745

 

06-13

Журнал обліку захворювань

 

 

3 р.

ст.719

 

06-14

Витяг з номенклатури справ

 

3 р.1

ст. 112-в

1Після

заміни

новими

та за умови

передавання

справ до

архівного

підрозділу

організації

1

2

3

4

5

07 – Документи з питань охорони праці, пожежної безпеки

07-01

Нормативно-правові акти з питань охорони праці та пожежної безпеки (копії)

 

Доки не мине потреба

 

07-02

Інструкції з охорони праці для працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

До ліквідації організації,

ст. 20-а

 

07-03

Документи (акти, приписи з техніки безпеки) щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці

 

5 р.

ст. 437

 

07-04

Документи  (положення, інструкції, інформації, довідки, звіти тощо) щодо роботи з забезпечення пожежної безпеки

 

5 р.

ст.1177

 

07-05

Документи (пояснювальні, акти, довідки) з питань розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві з працівниками Куп'янського дошкільного навчального закладу –  ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

45 р.1

ст. 453

1 Пов’язані

із значними

матеріальни-

ми збитками

та людськими

жертвами -

75 р.

07-06

Документи (пояснювальні, акти, довідки)  з питань розслідування та ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру з працівниками Куп'янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок –  №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

45 р.1

ст. 453

1 Пов’язані

із значними

матеріальни-

ми збитками

та людськими

жертвами -

75 р.

07-07

Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р.

ст. 122

 

 

07-08

Журнал реєстрації осіб, потерпілих від

нещасних випадків у Куп'янському дошкільному навчальному закладі – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

45 р.1

ст. 477

 

1 Після

закінчення

журналу

07-09

Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру працівників Куп'янському дошкільному навчальному закладі – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

45 р.1

ст. 477

 

1 Після

закінчення

журналу

07-10

Витяг з номенклатури справ

 

3 р. 1

ст. 112-в

1 Після заміни новими та

за умови

передавання

справ

до архівного

підрозділу

організації

 

1

2

3

4

5

08 – Документи з питань зміцнення навчально-матеріальної бази

08-01

Документи (інформації, звіти, довідки, акти тощо) щодо проведення ремонтних робіт у Куп'янському дошкільному навчальному закладі –ясла-садок– №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

5 р.

ст. 1597

 

08-02

Документи (звіти, інформації тощо) щодо споживання електроенергії

 

3 р.

ст. 1904

 

08-03

Документи (звіти, інформації тощо) щодо споживання опалення

 

3 р.

ст.1904

 

08-04

Документи (звіти, інформації тощо) щодо водопостачання

 

3 р.

ст.1904

 

08-05

Акт на відведення та закріплення земельної ділянки за Куп’янським дошкільним навчальним закладом–  ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області  до нового навчального року

 

До ліквідації організації організації, ст.1046-а

 

08-06

Акти перевірок готовності Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області  до нового навчального року

 

До ліквідації організації організації,

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 16.03.2011 № 2)

08-07

Акти про технічний і санітарний стан будівель та споруд Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області 

 

3 р.

ст.1053

 

08-08

Акт вимірювання опору ізоляції в Куп’янському дошкільному навчальному закладі – ясла-садок–№1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області  

 

5 р.

ст.1860

 

08-09

Листування щодо організації роботи з благоустрою території навчального Куп'янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р.,

ст. 1062

 

08-10

Книга повідомлень  про аварії і пошкодження електромереж в Куп’янському дошкільному навчальному закладі – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області 

 

3 р.

ст.1882

 

08-11

Журнал обліку енергоносіїв

 

1 р.

 ст.1905

 

08-12

Витяг з номенклатури справ

 

3 р . 1

ст. 112-в

1 Після заміни новими та

за умови

передавання

справ

до архівного

підрозділу

організації

 

1

2

3

4

5

09 – Фінансово-господарчі документи

09-01

Штатний розпис Куп'янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

3 р.

ст. 37-б

 

09-02

Документи (тарифікаційні списки, склад тарифікаційної комісії, накази тощо) щодо тарифікації працівників Куп'янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок –  №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

 

25 р.

ст. 415

 

09-03

Документи  (акти, описи, протоколи тощо) щодо проведення інвентаризації матеріальних цінностей

 

3 р. 1,2

ст. 345

1За умови завершення ревізії. Уразі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення.

2 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу – 5 р.

09-04

Документи  (подання, акти, відомості, інформації тощо) щодо прийому - передачі матеріальних цінностей

 

3 р. 1

ст. 336

1 Див. примітки до справи з індекс. 09-03

09-05

Інвентарні списки основних засобів

 

3 р. 1

ст. 345

1 Див. примітки до справи з індекс. 09-03

09-06

Книга обліку господарського майна та

товарно-матеріальних цінностей

 

3 р. 1

ст. 351

1 Див. примітки до справи з індекс. 09-03

09-07

Витяг з номенклатури справ

 

3 р . 1

ст. 112в

1 Після заміни новими та за умови

передавання

справ

до архівного

підрозділу

організації

1

2

3

4

5

 

10 – Документи архіву

10-01

Протоколи засідань ЕК Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

10 р.

ст. 14-а

 

10-02

Положення про ЕК Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області

 

75 р.

ст. 39

 

10-03

Справа фонду (історична довідка, акти приймання-передавання документів, акти про вилучення документів для знищення)

 

До ліквідації організації

ст. 130

 

10-04

Описи справ тривалого  зберігання (понад 10 років)

 

3 р.1

ст. 137-б

1 після знищення справ

10-05

Описи справ з особового складу

 

 

3 р.1

ст. 137-б

1 після знищення справ

10-06

Документи (довідки, акти) перевірок стану діловодства та архівної справи

 

5 р.

ст.113

 

10-07

Номенклатура справ Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області 

 

5 р.1

ст. 112-а

1 Після заміни новими та за умови складення зведених описів справ

10-08

Витяг з номенклатури справ

 

3 р. 1

ст. 112-в

1 Після заміни новими та за умови

передавання

справ

до архівного

підрозділу

організації

 

1

2

3

4

5

 

11.  Профспілковий комітет

11-01

Протоколи звітно-виборчих конференцій та загальних зборів членів первинної профспілкової організації Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок –№1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області  та документи (доповіді, резолюції) до них

 

До ліквідації організації

ст. 1220

 

11-02

Протоколи засідань профспілкового комітету та документи (резолюції, постанови) до них

 

До ліквідації організації

ст. 1225

 

11-03

Протоколи засідань ревізійної комісії профспілкової організації Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок –№1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області 

 

5 р.

ст. 1223

 

11-04

Плани роботи, плани проведення заходів профкому

 

1 р.

ст. 1219

 

11-05

Документи (акти, довідки доповідні записки, відомості) про діяльність комісій профспілкового комітету Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок – №1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області 

 

5 р.

ст. 1228

 

11-06

Заяви працівників Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок –№1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області про прийняття у члени профспілкової організації

 

3 р.1

ст. 1237

1 після вибуття з членів профспілки

11-07

Документи (заяви, довідки, листи) про надання матеріальної допомоги працівникам

 

3 р.

ст. 1245

 

11-08

 

Журнал обліку видачі бланків членських квитків

 

3 р.

ст. 1252

 

11-09

Журнал реєстрації листків непрацездатності працівників Куп’янського дошкільного навчального закладу – ясла-садок –№1 комбінованого типу Куп'янської міської ради Харківської області 

 

3 р.1

ст.722

1 Після закінчення журналу

11-10

Витяг з номенклатури справ

 

3 р. 1

ст. 112в

1 Після заміни новими та

за умови

передавання

справ

до архівного

підрозділу

організації

Відповідальна за архів вихователь-методист                                                     

«____»_______________2014                                            ________Л.В. Щаповалова

СХВАЛЕНО                                                                       ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕК                                                      Протокол засідання ЕК

Куп’янського дошкільного                                                архівного відділу

навчального закладу – ясла-садок – №1                           виконавчого комітету

комбінованого типу Куп’янської                                      Куп’янської міської ради

міської ради Харківської області                                      

від________________року № _______                             від ______________ року №______

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у 2014 році в

Куп’янському дошкільному навчальному закладі - ясла-садок – №1 комбіновано типу

Купянської міської ради Харківської області

 

За термінами зберігання

Усього

У тому числі

Таких, що переходять

З позначкою «ЕПК»

Тривалого (понад 10 років)

 

 

 

 

Тимчасового (до 10 років)

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист Куп’янського

дошкільного навчального закладу –

ясла-садок – №1 комбінованого типу

Куп’янської міської ради Харківської області                          _________Л.В.Шаповалова

 

 

«_____»____________20______

 

 

 

Підсумкові відомості передано в архів Куп’янського дошкільного  навчального закладу – ясла-садок – №1  комбінованого типу Куп’янської  міської ради Харківської області

 

 

Вихователь-методист Куп’янського дошкільного

навчального закладу – ясла-садок – №1

комбінованого типу Куп’янської

міської ради Харківської області                                                        ________Л.В.Шаповалова

 

 

 

«_____»____________20______

 

 

 

Переглядів: 220
Дата публікації: 10:07 06.12.2017
Директор

Шевченко Людмила Олексіївна

Консультативний центр
Пошук